CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het CLB van het Gemeenschapsonderwijs Tongeren – Sint-Truiden, Sacramentstraat 70, 3700 Tongeren, t 012 23 12 39.

Veerle Swinnen en Chloë Gijbels zijn de contactpersonen van onze school. De CLB-contactpersoon is op school te bereiken op dinsdag tijdens de lesuren, of op volgend telefoonnummer 011 68 28 91. Er kan ook via de zorgcoördinator een afspraak gemaakt worden met de contactpersoon. De zorgcoördinator is elke dag te bereiken op school.

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en preventieve maatregelen. Data worden u nog bekend gemaakt.

Het medisch consult gebeurt door Elke Beelen (dokter) en Petra Wouters (verpleegkundige) te bereiken via:

CLB – Afdeling Sint-Truiden
Tichelrijlaan 1
3800 Sint-Truiden
t 011 68 28 91

www.clbgozuidlimburg.be

Zie ook bijlage van het schoolreglement