Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het CLB van het Gemeenschapsonderwijs Nova. De hoofdzetel bevindt zich op Ambiorixstraat 51, 3700 Tongeren, t 012 23 12 39. De directie is Joke Hendrickx.

Laura Wyers is de contactpersoon van onze school. Ouders kunnen zelf contact opnemen met het CLB via het algemeen nummer, of via de zorgcoördinator van de school.

Het CLB neemt ook de medische consulten van de leerlingen voor zijn rekening. In de 1e kleuterklas worden de ouders met hun kind uitgenodigd op het CLB. In het 1e leerjaar en het 6e leerjaar komt de klas op onderzoek op het CLB, in het 4e leerjaar vindt er een beperkt onderzoek plaats.