Welkom op De Kleurenboom

Onze school wil op de eerste plaats een warm klimaat bieden voor ‘elk kind’. Alle kinderen krijgen de kans om met hun eigen talenten te werken en deze talenten nog verder te ontplooien. Met een goed gevoel naar school komen, is zowel voor het schoolteam als voor de kinderen bevorderlijk voor het leer-, leef- en werkklimaat.

Daarnaast proberen wij als team alle kinderen gelijke kansen te bieden. We schenken aandacht aan de lichamelijke, intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarom bieden wij als school de volgende zaken aan: kleuterzwemmen, leesbegeleiding tijdens en na de schooluren, ICT-lessen, sneeuwklassen, theatervoorstellingen, muzische dagen, werken met de techniekmobiel, begeleiding van hoogbegaafde leerlingen, extra zorg voor kinderen met leerproblemen, …

Wil je meer te weten komen over onze school, neem contact met ons op of breng ons een bezoekje!

Het schoolteam van De Kleurenboom