Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:

  • drie leden verkozen door en uit het personeel;
  • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  • drie leden verkozen door en uit de ouders;
  • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

 

Rechtstreeks verkozen leden door en uit de ouders:

Voorzitter

 

 

 

 

Vandecauter Katia

 

 

 

Rechtstreeks verkozen leden door en uit het personeel:

Kristel Delwiche
kristel.delwiche@skynet.be

Kathleen Poelmans
mm.poelmans@skynet.be

Hilde Withofs
hilde.withofs@telenet.be

 

 

  1. gecoöpteerde leden

 

Botson Paul

botson.gillard@gmail.com

 

Lenaerts Josette

joslenaerts693@hotmail.com