Het zorg- en gelijke kansenbeleid wordt gedragen door het zorgteam in samenspraak met directie en de leerkrachten. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de SES-leerkrachten en de medewerkers van het Centrum Leerling Begeleiding (CLB).

De taak van het zorgteam is veelomvattend. Toch kunnen 4 grote zorgtaken onderscheiden worden:

De coördinatie van de zorginitiatieven op het niveau van de school en de scholengemeenschap

Het coördineren en op elkaar afstemmen van de zorginitiatieven gebeurt door het zorgteam. De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, leraren, ouders, externe hulpverleners en deskundigen.

 Ondersteunen van het handelen van de leraren

 De groepsleraar blijft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid dragen van de leerlingengroep die hem wordt toevertrouwd. De leraar beschikt hiervoor over de basisvaardigheden om te signaleren en te begeleiden. Bij het beantwoorden van vragen of het oplossen van diverse problemen zullen de groepsleraar en de zorgcoördinator hun deskundigheid samen leggen op een overlegmoment. (collegiale ondersteuning)

 Het begeleiden van leerlingen

 De begeleiding kan individueel of in groep gebeuren en vindt zoveel mogelijk in de klas plaats. Soms kan de zorg via enkele gericht interventies tijdelijk worden overgenomen buiten de klas. De eerstelijnszorg door de groepsleraar en de aanvullende expertise van de leden van het zorgteam en/of externe hulpverleners vullen elkaar op die manier aan.

 Het begeleiden inzake sociaal – emotionele problemen

De begeleiding van de socio-emotionele ontwikkeling van de leerlingen is een opgave voor de school als geheel. Door allerlei initiatieven trachten de leden van het schoolteam een prettig schoolklimaat te creëren, de sociale en communicatieve vaardigheden en de empathie te vergroten. Ondanks al deze inspanningen zullen pestproblemen echter nooit helemaal verdwijnen. Daarom hanteren wij een kindvriendelijke, niet-bestraffende en probleemoplossende strategie om pestproblemen aan te pakken: De NO BLAME – aanpak. Bij deze methode staat niet de situatie, maar de gevoelens centraal. Samen met de kinderen wordt naar oplossingen gezocht, zonder kinderen te straffen of in de problemen te brengen.

 

Geef een kind een pluim en ze kunnen vliegen!