Basisschool GO! De Kleurenboom bevindt zich in een omgeving die zich kenmerkt door een diversiteit met betrekking tot cultuur en natuur. Voor de school is het van belang om dit samen te brengen  in een omgeving waar respectvol omgaan met elkaar een voorwaarde is. Bijgevolg is diversiteit het uitgangspunt om ons onderwijs vorm te geven.

Met wortels diep in de Haspengouwse grond kweekt onze school net zoals in de fruitsector een gezonde boom die de basis vormt voor het telen van vruchten die populair zijn op de markt. Om aan deze wens tegemoet te komen is het essentieel om deze diversiteit niet alleen mee te nemen als uitgangspunt in het proces maar vormt het eveneens het eindpunt van onze producten.

Om onze boom succesvol tot bloei te brengen bieden we hem de juiste voeding aan.  Dit wil zeggen dat we kritisch nadenken over de leerstof die we aanreiken (leerplangericht) en de benodigde meststoffen gebruiken door in te spelen op de individuele onderwijsbehoeften (differentiatie).  Ondanks het aanwenden van de juiste voeding en meststoffen kan de boom enkel tot zijn recht komen met de juiste zorgen van de teler. Hiertoe denkt de leerkracht na over het hanteren van de juiste activerende werkvormen. De talenten van de leerlingen benutten en voldoende ondersteuning krijgen van elkaar of van volwassenen, is hierbij essentieel. Dit gebeurt in een positief en veilig leerklimaat waarbij zorgzaam omgaan met elkaar belangrijk is. Het resultaat is een diep gewortelde boom en vormt de basis voor een sterke groei. Een groei die zich kenmerkt door zelfstandigheid, creativiteit, leerplezier en het positief kritisch zijn.

Zelfstandig zijn zien we als het creëren van ruimte om initiatief te nemen en actief te handelen.  Constructief leren vormt hierbij een toevoeging aan het instructief leren, maar eveneens het aanreiken van ondersteuning in zelfsturing. (leren leren, feedback, hulpmiddelen, materialen, werkvormen, experten, enz.)

Creativiteit is een belangrijke pijler om talenten te laten groeien. Dit uit zich in het leerproces waardoor ieder kind zijn identiteit kan ontwikkelen. Het team stimuleert deze persoonlijke groei.

Leerplezier wordt gecreëerd door te vertrekken vanuit betekenisvolle taken waarbij motivatie en functionaliteit hoog zijn, er aangezet wordt tot interactie en de context belangrijk is.

Positief kritisch zijn vertrekt vanuit een positieve kijk op de wereld zonder de eigen mening te verwaarlozen. Om dit waar te maken leren we uit ervaringen en indrukken waarover we kritisch reflecteren.

Jaar na jaar wordt de boom groter en sterker en krijgt hij meer vertakkingen. Deze zorgen voor de nodige stabiliteit en ruimte om de vruchten te laten ontwikkelen. Ze symboliseren de samenwerking binnen de school alsook het netwerk en de infrastructuur dat aan de school verbonden is.

Op het einde van de cyclus pronken we met een mooie oogst die doordrongen is van het DNA van de boom. Het is niet onze intentie om elke vrucht op dezelfde manier of met dezelfde doelstelling op de markt te brengen, maar vooral om in te spelen op de verschillende behoeften van de consument. Het is aan de omgeving om deze vruchten te consumeren zodat ze hun kwaliteiten kunnen ontdekken en ten volle benutten.