Van In wil beginnende lezers de kans geven om tijdens de vakantie te blijven lezen en hun opgebouwde leesvaardigheid te onderhouden. Zij stellen het BIB-box aanbod voor het eerste en het tweede leerjaar daarom gratis via de website ter beschikking!

Corona fase 2 opstart op 8 juni – brief voor ouders

Corona fase 2 uitbreiding heropstart klassen brief OUDERS – inschrijving noodopvang KO en LO

Corona fase 2 uitbreiding heropstart klassen

Corona na de paasvakantie kleuteronderwijs

Corona na de paasvakantie lager onderwijs

Brief noodopvang lager onderwijs

Inschrijven noodopvang lager (Leerlingen van klas 1 en klas 6 moeten niet inschrijven voor de noodopvang op de momenten dat zij les hebben.)

Corona brief voor ouders – Noodopovang kleuters sporthal (hier inschrijven)

Bingel – Kinderen derde kleuterklas en lager onderwijs

Via de link in deze brief kunnen de ouders het vakantieaanbod van Bingel bestellen. Zo kunnen de kinderen de geziene leerstof op een speelse manier tijdens de vakantie blijven oefenen.

Bestellen kan via de link tot en met donderdag 4 juni.

De boekjes worden vanaf 20 juni op school geleverd. De betaling gebeurt via de schoolfactuur.