Leden van de oudervereniging zetten zich met veel zin in voor de leerlingen van GO! De Kleurenboom. Samen met de directie en leerkrachten willen we een kindvriendelijk klimaat scheppen en de school en haar omgeving opwaarderen. Door de organisatie van diverse activiteiten zamelen we geld in, dat geïnvesteerd wordt in de school en in de leerlingen. De laatste jaren heeft de oudervereniging het volgende gesponsord: speeltoestel kleuters, digitale borden, bijdrage aan busvervoer en bijdrage voor de 6ejaars-reis. Momenteel sparen we voor de vergroening van de speelplaatsen.

Ben je goed in organiseren, leg je snel nieuwe contacten, ben je een kei in promotie of zorg je voor de sfeer? Weet je veel van cijfers, heb je een digitaal talent of is activiteiten organiseren jouw ding? Wil je andere ouders leren kennen of een handje helpen tijdens activiteiten? Wij zijn steeds op zoek naar ouders die zich willen inzetten voor de oudervereniging.

Heb je interesse, stuur dan een mail naar ouderraad.kleurenboom@gmail.com of laat het weten aan één van de leden, de leerkrachten of directie. Alvast welkom!

 

Bestuur:

Voorzitter: Elien Meuwissen: mama van Thomas, Kobe en Anna Vanderwaeren

Secretaris: Isabel Van Mullem: mama van Milou en Gus Keijers

Penningmeester: Els Raskin: mama van Marie en Thomas De Muyter

Overige bestuursleden:

Catherine Dubois: mama van Lode en Sander Lenaerts

Chris Bessemans: papa van Kjartan en Frone

Karen Leten: mama van Sofie Van Haeken

Lieve Tilkens: mama van Madeline en Eleanora Lindebrings

Leendert Droogendijk: papa van Daan en Jens

Nele Houbrechts: mama van Matthias en Leah Croux

Olivier Houwaer: papa van Karolien en Annabel

Jan Schoefs, papa van Mathias en Alexander