Begin volgend schooljaar zullen we opnieuw vergaderen in het leraarslokaal in Montenaken.

Op deze pagina kan je de verslagen raadplegen van de laatste vergaderingen.

Onze statuten werden voor het laatst aangepast en neergelegd in 2015: Statuten De Kleurenboom 2015
Op 19 mei 2017 werd de benoeming van de nieuwe bestuursleden neergelegd.